Geld & Recht

Home Geld & Recht

Keer het eens om

In mijn hoedanigheid als hoofdredacteur van een vakblad voor de financiële sector had ik het voorrecht vorig jaar twee hoogleraren te interviewen over noodzakelijke...

Rethinking pensions

Heeft u dat ook weleens? Een beetje dagdromen over de toekomst? Over: ‘wat als ik met pensioen ben’. Ik doe dat wel. En ik...

Stijging van de huurprijzen in 2018

De huurprijzen kunnen in 2018 geactualiseerd worden met een stijging van 1,12%.  De stijging is aanzienlijk hoger vergeleken met de verhoging van 0,54% die werd...

Lage rente is structureel

De lage rente is volgens veel economen structureel van aard. Maar wat is structureel? Deze column gaat over ‘rente’, en vooral over de effecten...

Portugese rechters mogen al bankrekeningen bevriezen van debiteuren in de eu

Het Europees Parlement keurde een mechanisme goed om de inning van schulden tussen een crediteur en debiteur die in verschillende lidstaten van de EU...

Geen huilie, huilie alsjeblieft

De Europese Commissie heeft kritiek op het financiële beleid in Nederland als het om pensioenen gaat. De EC rekent het ons aan dat ons...

Nieuwe europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Na ongeveer 5 jaar onderhandelen werd in het Europees Parlement de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) goedgekeurd. De AVG is per 25 mei 2018 verplicht...

Notariële aktes

Vanaf 19 november 2017 zullen de notarissen in de notariële aktes de wijze van betaling moeten vermelden. Deze zomer werden in Portugal verschillende wetten gepubliceerd...

EUCARIS – Europees voertuig- en rijbewijs-informatiesysteem

Beging u een verkeersovertreding in een ander land van de EU? Dan zal u hoogstwaarschijnlijk een bekeuring krijgen. De bestuurders die verkeersovertredingen begaan in...