Geld & Recht

Home Geld & Recht

Portugese rechters mogen al bankrekeningen bevriezen van debiteuren in de eu

Het Europees Parlement keurde een mechanisme goed om de inning van schulden tussen een crediteur en debiteur die in verschillende lidstaten van de EU...

Geen huilie, huilie alsjeblieft

De Europese Commissie heeft kritiek op het financiële beleid in Nederland als het om pensioenen gaat. De EC rekent het ons aan dat ons...

Nieuwe europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Na ongeveer 5 jaar onderhandelen werd in het Europees Parlement de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) goedgekeurd. De AVG is per 25 mei 2018 verplicht...

Notariële aktes

Vanaf 19 november 2017 zullen de notarissen in de notariële aktes de wijze van betaling moeten vermelden. Deze zomer werden in Portugal verschillende wetten gepubliceerd...

EUCARIS – Europees voertuig- en rijbewijs-informatiesysteem

Beging u een verkeersovertreding in een ander land van de EU? Dan zal u hoogstwaarschijnlijk een bekeuring krijgen. De bestuurders die verkeersovertredingen begaan in...