Home Verhalen en interviews Columns Een Xerisch landschap-zuinig omgaan met water in je tuin, hoe doe je...

Een Xerisch landschap-zuinig omgaan met water in je tuin, hoe doe je dat?

1091

Klimaatverandering is een groot en actueel milieuprobleem. Denkt u maar aan de waterschaarste. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om een steentje bij te dragen door zuinig om te gaan met water en verspilling te voorkomen.

Noodzaak aan water verminderen

De groeiende vraag naar water leidt tot schaarste en beperkingen van het gebruik ervan in tuinen. Er bestaan technieken zoals een operatief programma voor waterbesparing met gebruik van bepaalde planten, waarbij het milieu wordt beschermd. Xeriscape-landschapsarchitectuur, of simpelweg ‘xeriscaping’ is een concept dat afkomstig is van het Griekse woord xeros dat droog betekent en in de jaren zeventig in de Verenigde Staten opdook, vooral in de staten Californië en Colorado, na een ernstige periode van droogte. In onze tuinen in Portugal kunnen we de noodzaak aan water verminderen als we planten kiezen die beter zijn aangepast aan droogte en minder water nodig hebben.

Xerofytische planten in Portugal-er is meer dan alleen cactussen!

Met behulp van xerofytische planten kunnen hoogwaardige en ecologische tuinprojecten worden gerealiseerd, waarbij het er vooral om gaat water te besparen, het onderhoud te beperken en milieuvriendelijk te zijn door het gebruik van fytosanitaire producten in tuinen te beperken. Een xerisch landschap bestaat niet alleen uit cactussen of een kleurloos perk zonder gazon. Een groot aantal bomen en struiken kan gebruikt worden evenals een klein grasveld met behulp van soorten met lage watereisen.

Deze techniek werd in 1986 geïnitieerd door de National Xeriscape Council, die een programma heeft opgezet waarmee het makkelijker wordt een tuin te ontwerpen met een laag waterverbruik. Voor de realisatie is vooral realiteitszin en een goede kennis van de lokale flora nodig. Dit programma is gebaseerd op zeven fundamentele principes van Xero-landscaping:

1) Planning van het ontwerp;

2) Bodemanalyse;

3) Passende plantenkeuze, bij voorkeur inheemse en xerofytische soorten;

4) Praktisch gazon;

5) Efficiënte irrigatie;

6) Gebruik van bodembedekkers;

7) Adequaat onderhoud.

Het toepassen van deze beginselen is een goede tuinpraktijk en als alle stappen worden uitgevoerd zal het watergebruik veel efficiënter zijn, zonder de kwaliteit en de schoonheid van de tuinen aan te tasten. Hiermee kan men de groene ruimtes optimaliseren, aanpassen en harmonieus maken en tegelijk letten op een duurzaam onderhoud.

Blik op Portugal, september 2022

Susana Eugénio landbouwkundig ingenieur bij het bedrijf Ecossistemasol Lda, voorheen bij de afdeling aanleg van groene ruimtes en momenteel bij de afdeling tuinonderhoud.