Home Geld & Recht Europees burgerschap, hoe zit dat?

Europees burgerschap, hoe zit dat?

79
europees burgerschap

Naast Belg of Nederlander zijn de meesten van ons ook Europees burger. Hoe zit dat?

Het Europees burgerschap beoogt de gelijkheid te bevorderen tussen de onderdanen van de lidstaten, die allen dezelfde rechten genieten en aan dezelfde plichten zijn onderworpen uit hoofde van de Oprichtingsverdragen van de Unie.

Deze rechten omvatten het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten, en bescherming door de diplomatieke en consulaire instanties van elke lidstaat in de rest van de wereld. Eenieder die de nationaliteit van een lidstaat bezit, is burger van de Europese Unie. Het burgerschap van de Unie is een aanvulling op het nationale burgerschap en komt niet in de plaats daarvan.

De noviteit van het Europees burgerschap ligt in het feit dat het gebaseerd is op een pluraliteit van nationaliteiten (en niet slechts één) en een nieuwe politieke ruimte vormt (de Europese Unie) waaruit rechten en plichten voortvloeien die niet door de lidstaten zijn vastgesteld. Deze informatie is van algemene aard. Indien u behoefte heeft aan juridisch advies over uw eigen situatie, raad ik u aan om contact op te nemen met een advocaat.

Bruno Fermin Melo, advocaat
brunoferminmelo-19115L@adv.oa.pt
kantoortelefoon (+351) 282 357 315
www.algarveadvocaten.com

Bron: Blik op Portugal, december 2022